NOWY ROK W MEDJUGORJE

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO TEGO, BY NOWY ROK
ROZPOCZĄĆ RAZEM Z MARYJĄ W MEDJUGORJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ TUTAJ!