Rodzaje postów i kogo obowiązują?

 1. Co to jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
  Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy) polega na tym, aby w dni postne nie spożywać mięsa oraz mięsnych wywarów (np. rosołu). Natomiast nie są zabronione ryby, jaja i nabiał. Można także jeść zboża, kasze, owoce i warzywa oraz używać przypraw.
 2. Kto i kiedy jest zobowiązany do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych?
  Wierni, którzy ukończyli 14 lat, są do końca swojego życia zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (post jakościowy) we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową.
 3. Kto i kiedy jest zobowiązany do postu ścisłego?
  Post ścisły (czyli ilościowy i jakościowy) obowiązuje wiernych między 18. a 60. rokiem życia. Osoby te, w Środę Popielcową i Wielki Piątek, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (post jakościowy), są dodatkowo zobowiązane do zachowania postu ilościowego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
 4. Kto może być zwolniony z postu ścisłego?
  Z postu ścisłego zwolnione są osoby chore, ze względu na ich stan zdrowia. W takim wypadku mogą one być zobowiązane jedynie do zachowania postu jakościowego.
 5. Czy możliwa jest dyspensa od postu?
  W szczególnych przypadkach proboszcz miejsca, gdzie trudno będzie o zachowanie postnej wstrzemięźliwości, może udzielić jednemu wiernemu lub wspólnocie wiernych dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych. Takiej dyspensy można udzielić we wszystkie dni postne w ciągu roku, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Wówczas należy podjąć inną formę pokuty wskazaną przez proboszcza (np. modlitwy w intencjach papieskich czy też złożenia ofiary w postaci „jałmużny postnej”).
 6. Co to jest post Eucharystyczny?
  W Kościele katolickim obowiązuje jeszcze jeden rodzaj postu – post Eucharystyczny. Jest to post, który zobowiązuje wiernych, aby na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej nie spożywali żadnych pokarmów oraz napojów (z wyjątkiem wody i leków). Post Eucharystyczny nie dotyczy osób w bardzo podeszłym wieku, chorych i przebywających w szpitalu, co oznacza, że w ciągu godziny przed przystąpieniem do Komunii Świętej nie muszą powstrzymywać się od spożywania jakichkolwiek pokarmów oraz napojów.