Ogólne

  • NOWY ROK W MEDJUGORJE

    ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO TEGO, BY NOWY ROK ROZPOCZĄĆ RAZEM Z MARYJĄ W MEDJUGORJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ TUTAJ!

  • Historia klasztoru i kościoła

    Fundacja wieluńska powstała w 1629 r. dzięki Marcinowi Wieruszowi Kowalskiemu, Pawłowi Niewęgłowskiemu i ks. Franciszkowi Frakstynowi. Placówka należała do wielkopolskiej prowincji Reformatów św. Antoniego. Pierwsi zakonnicy przyjechali z Warszawy. Kościół, którego budowę ukończono…