Franciszkański Zakon Świeckich

Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w dobrach duchowych Zakonu Braci Mniejszych żyjąc w świecie oraz jako osoby świeckie chcą prowadzić życie apostolskie zdążając do chrześcijańskiej doskonałości, zachęcamy do wstąpienia w szeregi Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Zasadą życia franciszkanów świeckich jest zachowywanie Ewangelii Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

 • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
 • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
 • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
 • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
 • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
 • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
 • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich należało wiele wybitnych postaci i świętych, jak np.:

 • gen. Józef Haller;
 • malarz Jacek Malczewski;
 • bł. Lucheziusz z Poggibonsi;
 • św. Elżbieta Węgierska;
 • św. Ludwik IX – Król Francji;
 • św. Małgorzata z Kortony – pokutnica;
 • św. Róża z Viterbo – dziewica i pokutnica;
 • bł. Zefiryn Malla – pierwszy Cygan wyniesiony na ołtarze;
 • św. br. Adam Chmielowski;
 • bł. Aniela Salawa – służąca;
 • św. Jan XXIII – papież;
 • bł. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski.

Jeśli i Ty pragniesz osiągnąć świętość w swoim świeckim stanie na drodze życia franciszkańskiego, zapraszamy Cię do kontaktu z Przełożoną lub Asystentem lokalnej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, o których zapytaj przy furcie klasztornej.