Liturgiczna Służba Ołtarza

Chłopców oraz młodzieńców, którzy uczestniczą we mszach świętych w naszym kościele, a chcieliby posługiwać przy Ołtarzu jako ministranci i lektorzy, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez furtę klasztorną lub w zakrystii.

Jeśli masz w sobie jakieś obawy, to nie lękaj się! Służba ministrancka to nic innego, jak powołanie do bycia blisko Chrystusa i Jego Kościoła.

Ministrant przeżywając liturgię sakramentalną:

  • uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga i uświęcenie samego siebie jako chrześcijanina;
  • w codziennym życiu, pielęgnuje w sobie pragnienie, by Chrystus królował w jego sercu;
  • stara się odznaczać kulturą osobistą i postępowaniem zgodnym z zasadami etyki chrześcijańskiej. 

Przynależność do wspólnoty ministrantów to nie tylko nieustanne przebywanie w kościele i pełnienie Służby Bożej, która jest istotą posługi ministranta, ale również poszerza spojrzenie na świat i na drugiego człowieka. Każdy z chłopców przecież jest inny, ma inny temperament, posiada inne zainteresowania i pasje… Ministranci, podczas zbiórek, wspólnych wyjazdów i przygód, a także poprzez sport, uczą się bycia we wspólnocie, a przede wszystkim poznają Chrystusa, który staje się dla nich wzorem.